top of page

תחרות מיצגים על ספר בראשית

השנה כבכל שנה התמקד נבחר נושא למידה כלל בית ספרי. השנה בחרנו להתמקד בספר בראשית. לקראת סיום שנת הלימודים התבקשו תלמידי כלל הכיתות להכין מייצגים שמשקפים את למידתם את הספר ובסופה נערכה תחרות בין כלל הכיתות.

את הפרויקט ליוו חני היועצת הפדגוגית והמחנכת נופית שעברו בין המיצגים השונים וסיכמו: "יישר כוח לכל הכיתות שהכינו מיצג מסכם בספר בראשית . ניכר ידע והבנה של התלמידים בחלק מהכיתות וכיתות שהשקיעו בלמידה ותהליך".

להלן התוצאות: מקום ראשון שכבה צעירה-🏆🥇 הכיתה של ערן וזהבה.

מקום ראשון שכבה בוגרת-🏆🥇 הכיתה של מאיה ורוית.

מקום שני- 🥈הכיתה של אבישג, חן ופרח.

מקום שלישי- 🥉הכיתה של ציון ורחלי.

מקום 🥇- פרס קניה ב 120 שקלים משחקים לכיתה.

מקום 🥈- פרס קניה ב 80 שקלים משחקים לכיתה.

מקום 🥉- פרס קניה ב 50 שקלים משחקים לכיתה.

bottom of page