top of page

סיום שנת התנדבות בצבא

תלמידי השכבה הבוגרת סיימו את שנת התנדבות בבסיס חצרים. התלמידים התנדבו ביחידות שונות בבסיס: משרד החינוך בגף המנהלה, וביחידת הבינוי במחלקות המשק (מחסני ציוד) והצמ"ה (ציוד מכני הנדסי). את הפרויקט מלווה עמותת "גדולים במדים" ומפעל "כפרית בכפר עזה שמאמץ את הפרויקט.

מפקד היחידה סא"ל א הודה בטקס למתנדבים ואמר: "המתנדבים שלנו חלק אינטגרלי מהיחידה ואני רואה חשיבות לכך שהיחידה שלי לוקחת חלק בפרויקט שנותן מענה וסיוע לקהילה שבמרחב הבסיס".

bottom of page