top of page

טקס למסיימים

כבכל שנה גם השנה נערך טקס לתלמידים אשר מסיימים את לימודיהם בית הספר והענקת תעודת על סיום 12 שנות לימוד. השנה בשל התפרצות נגיף הקורונה הטקס נעשה במעמד עשרת התלמידים המסיימים, צוותי הכיתות וההורים בלבד.

בתחילת הערב דיבר פז וסולי מנהל בית הספר על המשמעות של היכולת של התלמידים לסיים תהליך ארוך, מורכב ומלא דרישות כמו בית הספר שלנו. לאחר מכן הוקרן סרטון המסכם את הפעילויות הרבות בהם השתתפו המסיימים ולאחריו קיבלו התלמידים את תעודות הסיום, מתנות מבית הספר ואת ספר המחזור שנעשה בבית ספרנו לראשונה.

בחלק האומנותי של הערב השתתפו ההורים והתלמידים בשעשועון "הכל הולך", שבו היו התלמידים צריכים לזהות אנשים, שיעורים ומקומות הקשורים לבית הספר.

bottom of page