top of page

חדר בריחה

כבכל שנה גם השנה לומדים תלמידי בית הספר נושא משותף עליו הם נבחנים ובמסגרתו ישנם , למידה ופעילויות חווייתיות ובסוף השנה ישנו חידון בית ספרי. השנה בחרנו ללמד את תלמידנו את ספר בראשית.

בממסגרת זאת הגו ותכננו המורות חני ונופית חדר בריחה מיוחד והרפתקני במסגרתו היו התלמידים צריכים ליישם את הנלמד בכיתה כדי לעבור שלבים ולהציל את הנער יצחק מהעקידה.

bottom of page