top of page

חדש! הרכב מוזיקלי

השנה החל לפעול בבית הספר הרכב מוזיקלי בהובלת אודליה, הרכזת החברתית וטל, התרפיסטית. בהרכב חברים חמישה תלמידים ותלמידות מבית הספר אשר נפגשים פעם בשבוע לסדנא מוזיקלית.

במהלך חודש פברואר עתידים התלמידים להשתתף ביום מוזיקה משותף לתלמידים יהודים ובדואים בערערה.

כחלק מההכנה ליום המוזיקה יצאו התלמידים להקליט יחדיו את השיר "דמיין" באולפן הקלטות מקצועי.

bottom of page