top of page

מפגש בוגרים

לקראת חג החנוכה קיימנו בבית הספר מפגש בוגרים ראשון לתלמידי בית הספר שסיימו את לימודיהם בשנים האחרונות. המפגש נועד כדי לאפשר לצוות בית הספר ללמוד ולקבל מידע מתלמידנו לשעבר באופן מכבד ומקצועי, הבוגרים שתפו בחוויות דילמות וקשיים איתם התמודדו במהלך לימודיהם בבית הספר וכיצד הצוות שליווה סייע בעדם ודחף אותם להאמין בעצמם.

הבוגרים שתפו גם בדילמות ובמבוכה של ההתמודדות עם בעיות רגשיות מורכבות, הן בבית הספר והן בעולם בחוץ, הם דברו בהערכה על אנשי צוות רבים כדמויות משמעותיות לא רק בתקופת היותם תלמידים אלא גם כיום, כאנשים בוגרים.

המפגש הוא נדבך נוסף בתפיסת בית הספר הרואה חשיבות גדולה בחיזוק עקרונות הלמידה, ההקשבה, הכבוד והמוגנות.

bottom of page