top of page

יצאנו לגדנ"ע

תלמידי הכיתות של יחיאל, אפרת ויוסי יצאו לארבעה ימי גדנ"ע בבסיס צה"ל בשדה בוקר. התלמידים התנסו בלינה באוהלים במשך שלושה לילות, עמידה בלוחות זמנים ומשמעת צבאית, שיעורים עיוניים המלמדים על הנשק, ירי במטווח ברובי -M-16, שדאות, זחילות קרביות, עבודה ציוותית בתנאי לחץ ועוד.

היציאה לגדנ"ע היה כחלק מתכנית ההכנה לחיים עצמאיים של תלמידי השכבה הבוגרת בבית הספר.

bottom of page