top of page

חוגגים חנוכה

תלמידי בית הספר חגגו את חג החנוכה במגוון פעילויות: תלמידי השכבה הצעירה ציינו את החג במסורת ה"חנומתמטיקה", למידה על החג בעזרת חידות מתמטיות. כמו כן נערכה לתלמידים הצעירים פעילות חנוכה מרובת תחנות בהובלת המחנכת אבישג.

תלמידים משכבת הביניים ומהשכבה הבוגרת חגגו את החג במסגרת התנדבותם ב"בית הקשיש" בעיר כחלק מההתנדבות השוטפת שלהם, כחלק מהמעורבות החברתית שבה לוקחים חלק תלמידינו.

תלמידי השכבה הבוגרת ציינו את החג בשיח שכבתי, שהתבסס על שירו של הרב קוק "אור הנר", התלמידים התבקשו לפי מילותיו של הרב לעמול ולגלות את הנר שלהם. לאחר מכן התקיים טקס הדלקת נרות בהשתתפות סא"ל א, מפקד יחידת הבינוי בבסיס חצרים, שבו מתנדבים תלמידים מבית הספר מדי שבוע, את הטקס כיבדו גם רס"ן ל' סגן המפקד ומפקדים ואנשי קבע המלווים את הפרויקט. כמו כן הגיעו מנהלים ועובדים ממפעל "כפרית", בכפר עזה אשר מסייעים לפרויקט להתקיים.

במהלך טקס הדלקת הנרות שיתף התלמיד א' חוויות מההתנדבות ביחידת הבינוי והוקרן סרט על הפרויקטים השונים המתקיימים בשכבה כהכנה לחיים עצמאיים.

bottom of page