top of page

קופיbe בשדרות מרקט

תלמידי בית הספר המפעילים את בית הקפה הבית ספרי "קופיbe" יצאו למכור את תוצרי בית הקפה במסגרת "שדרות מרקט", שדרת דוכני מזון ותוצרת חקלאית שמתקיים בכל יום חמישי בעיר שדרות שבעוטף עזה.

התלמידים: אלי, רוני ויניב, מכרו עוגיות, לחמניות ומלבי שהוכנו ע"י תלמידי בית הספר במסגרת שיעורי האפייה שמעבירה עוזרת ההוראה ורד ציפורה. את הפרויקט מלווה המורה אפרת שליוותה את התלמידים במהלך היריד.

במהלך הערב הועל בעיר שדרות אזעקת "צבע אדום", התלמידים והצוות תפסו מחסה ולאחר מכן חזרו למכור ולשווק את מרכולתם.

התלמידים והצוות חזרו עייפים אך מרוצים לביתם והכסף שהושג במהלך יום המכירות ישמש להמשך הפעלת בית הקפה במהלך השנה.

bottom of page