top of page

חילוץ קל

תלמידים מהשכבה הבוגרת השתתפו בקורס חילוץ קל במסגרת התוכנית הרב גילית לחירום בבתי הספר. הקורס נועד להכשיר את תלמידי כיתות י' למקרה שבו תהיה רעידת אדמה בישראל ויהיה צורך בסיוע של אזרחים רבים כדי להתמודד עם ההשלכות של רעידת האדמה

חלקו הראשון של היה עיוני ובו התלמידים למדו על דרכי התגוננות בשעת אזעקה או רעידת אדמה, וחלקו השני היה מעשי, ובו תרגלו התלמידים בפועל חילוץ לכודים. בתום ההדרכה וההשתתפות בתרגיל המעשי ובמבחן המסכם קיבלו כל התלמידים תעודה.

bottom of page