top of page

לו"ז קייטנת קיץ

הורים יקרים,

כזכור, בית הספר יפעל בתקופת הקיץ, החל מה-1.7.19 ועד ל-15.8.19 בין השעות 8:00 -12:35,

בימים א'- עד - ה'.

בימי ו לא יתקיימו לימודים במהלך קייטנת הקיץ.

צרפנו לנוחיותכם את לו"ז הקייטנה:

אפרת מנהלת הקייטנה וצוות בית הספר

bottom of page