חדר בריחה יום ירושלים

תלמידי בית הספר השתתפו בחדר בריחה מיוחד ליום ירושלים שהוכןבעבורם על ידי הסטודנטיות ממכללת חמדת הדרום שעושות עבודה מעשית בבית הספר.

במסגרת חדר הבריחה התלמידים הכירו את המסלול שעשו הצנחנים בדרכם לכותל, הכירו את שמות העיר ירושלים ופתרו חידות שונות הקשורות לעיר.