top of page

חדר בריחה יום ירושלים

תלמידי בית הספר השתתפו בחדר בריחה מיוחד ליום ירושלים שהוכןבעבורם על ידי הסטודנטיות ממכללת חמדת הדרום שעושות עבודה מעשית בבית הספר.

במסגרת חדר הבריחה התלמידים הכירו את המסלול שעשו הצנחנים בדרכם לכותל, הכירו את שמות העיר ירושלים ופתרו חידות שונות הקשורות לעיר.

bottom of page