top of page

חיבור טעמים

תלמידות מהשכבה הבוגרת נפגשות אחת לשבוע עם תלמידות מאולפנת "איילת השחר" מהעיר אופקים לפעילות חיבור וגיבוש בהובלת אודליה, הרכזת החברתית של בית הספר. התלמידות קיימו מפגשי הכירות ואף הכינו יחדיו מאפים ומכרו אותם יחדיו בשוק העירוני. את הכספים שנאספו תרמו הבנות יחדיו לעמותת "עדי" לילדים עם ניוון שרירים.

bottom of page