top of page

ביקור מפקדים מבסיס חצרים

מפקדי בסיס הבינוי 303 מבסיס חצרים הגיעו לביקור בבית הספר. המפקדים בראשותו של סא"ל דודו מחלב הגיעו לפגוש את תלמידי בית הספר המתנדבים בבסיסם פעמיים בשבוע.

המפקדים שמעו סקירה קצרה על בית הספר מפי פז וסולי, מנהל בית הספר. לאחר מכן שמעו המפקדים הרצאה מפי ד"ר דפנה אדר, פסיכיאטרית בית הספר וסיכום על עקרונות ההפעלה של הפרויקט מפי יאיר ברכוכבא שמרכז את הפרויקט.

בסופו של הביקור קיבלו המפקדים שמעו התלמידים חוויות משני תלמידים המשתתפים בפרויקט ולאחר מכן, קיבלו תעודות הוקרה ושי מהתלמידים וסגל בית הספר. תעודת הוקרה ניתנה גם למר קובי מלכה, מעמותת "גדולים במדים", שמלווה את הפרויקט.

bottom of page