top of page

ביקור של הסופר יהודה אטלס

סופר הילדים יהודה אטלס ביקר בבית הספר ונפגש עם התלמידים. עוד קודם להגעתו לבית הספר נחשפו התלמידים ליצירותיו וביניהן ספר המפורסם "הילד הזה הוא אני".

מר אטלס דקלם לתלמידים מיצירותיו, שוחח איתם על דרכי עבודתו ומקורות ההשראה שלו.

bottom of page