top of page

שיעורי מדעים

מאז תחילת השנה הנוכחית מתקיימים בבית הספר שלנו שיעורי מדעים שבועיים לתלמידי השכבה הצעירה והשכבה הבוגרת , אשר מועברים על ידי מדריכים תמיא ואסף אשר מגיעים מ"תפוח פיס" - מרכז מדעים וטכנולוגיה אופקים.

בשיעורים התלמידים מקבלים חשיפה למגוון התנסויות מתחום המדעים: מכניקה, רובוטיקה, פיזיקה, תכנות ועוד.

bottom of page