top of page

יום המשפחה

תלמידי הכיתות הצעירות בבית הספר (הכיתות של ערן, ציון, וליזט) ביחד עם בני המשפחה שלהם ציינו את יום המשפחה בפעילות משותפת.

התלמידים ובני המשפחה השתתפו בפעילות O.D.T משותפת (משימות משותפות בחיק הטבע). לאחר מכן התכנסו התלמידים והמשפחות באולם בית הספר לטקס בהשתתפות התלמידים.

bottom of page