top of page

להעביר את זה הלאה

פרויקט הכלבנות הינו פרויקט המשותף לילדי כיתת תקשורת מבית ספר 'הגבעה' ולילדי כיתה משכבת הביניים מביה"ס בית אקשטיין אופקים.

בפרויקט זה קיימים שני חלקים. האחד, ללמוד ולהכיר את הכלב, דרכי תקשורת והתנהגות איתו, טיפול בו לאחריות כלפיו. במקביל לקשר זה של אדם-כלב מתקיימים גם קשרי חונכות בין שתי קבוצות התלמידים.

למעשה תלמידי בית אקשטיין הופכים ל'מדריכים צעירים' בענייני כלבנות עבור תלמידי הגבעה. על תלמידי בית אקשטיין לגלות כישורים הדרכתיים כגון: סבלנות, עידוד, הובלה ותלמידי הגבעה לומדים לסמוך על מישהו הקרוב יותר לגילם המתווך להם את עולם הכלבנות ועוזר להם בשותפות להתמודד עם אתגרים שונים הבילוי עם הכלבים והכרת עולם האילוף.

את הפרויקט מובילים אבי ביטון, מנהיג להקת הכלבים דוג טאצ', והמורה לכלבנות של בית הספר. המורה הילה והתרפיסטית רווית בצוותא עם סגל הכיתה המקבילה מבית הספר הגבעה.

bottom of page