top of page

חנוכה עם מפקד משטרת אופקים

תלמידי השכבה הבוגרת ושכבת הביניים ציינו את חג החנוכה עם סגל משטרת העיר אופקים בראשותו של מפקד התחנה סגן ניצב אבי לוי. מפקד התחנה בירך את התלמידים על העשייה בבית הספר ודיבר בשבח מערכת היחסים שנבנתה בין בית הספר למשטרה.

במסגרת שיתוף הפעולה בין תחנת אופקים לבית הספר יגיע מפקד התחנה לשיחת שכבה עם התלמידים הבוגרים כדי לשמוע את התלמידים וכדי לייצר קשר אישי עם התלמידים.

תלמידי השכבה הצעירה ערכו תחרות חנוכיות ועשו הדלקת נרושת שכבתית בליווי שירי החג ומאכליו.

bottom of page