top of page

הטובים לחצרים

תלמידים מהשכבה הבוגרת בבית הספר יוצאים פעמיים בשבוע להתנדבות בבסיס חיל האוויר בחצרים.

את הפרויקט יזמה ומלווה עמותת "גדולים במדים", המתמחה בשילוב אוכלוסיות מגוונות בצבא. במסגרת הפרויקט מתנדבים תלמידי בית הספר ביחידת הבינוי בבסיס חיל האוויר בחצרים במגוון מחלקות מקצועיות.

הפרויקט מאפשר לתלמידים לחוות התנדבות משמעותית, הכרה עם המערכת הצבאית, הכרה של מקצועות תעסוקתיים שיוכלו לפתוח להם צוהר לחייהם הבוגרים במגוון המחלקות: נגרייה, מוסך, מיזוג, מחסן, אלקטרוניקה ועוד.

פרויקט זה מצטרף לפרויקטים נוספים שקשורים להכנה לצבא כמו: התנדבות בבסיס אורים, הכנה לצו ראשון ועוד.

bottom of page