top of page

טיול ליער יתיר

כחלק משיתוף הפעולה של בית הספר עם הקרן הקיימת לישראל יצאו תלמידי בית הספר בשני מועדים לטיול ביער יתיר. התלמידים השתתפו בפעילויות גיבוש בשטח, הכנת פיתות והיכרות עם היער הנטוע הגדול ביותר במזרח התיכון.

bottom of page