top of page

נזהרים בדרכים

תלמידי הכיתות הצעירות בבית הספר יצאו למרכז הדרכה לבטיחות בדרכים בבאר שבע. התלמידים למדו בצורה חווייתית את נושא הזהירות בדרכים, ללא סכנות אמיתיות בכבישים במגרש הדומה למציאות.

התלמידים למדו על הסכנות שבהם הם עלולים להיתקל בתור הולכי רגל ורוכבי אופניים ועל דרכים להגן על עצמם בכבישים. התלמידים תרגלו נהיגה נכונה ובטוחה תוך כדי רכיבה על אופניים.

גם בשכבה הבוגרת הושם דגש על נושא הנהיגה הבטוחה בדגש על הסכנות האורבות לרוכבי אופניים חשמליים.

bottom of page