top of page

בית הפרפרים

בבית הספר החל השנה פרויקט חדש וייחודי של הקמת בית פרפרים. תלמידי הכיתה של ערן לומדים על מחזור החיים של הזחל ומיישמים את הידע בבית הפרפרים. תחילת הפרויקט הייתה בקבלת זחלי פרפרים. התלמידים למדו על התפתחותם דאגו להם למזון ואז יום אחד זה קרה. הפרפרים בקעו ומתעופפים בבית הפרפרים.

הפרויקט משלב למידה עיונית ומעשית ומאפשר למידה משמעותית וחווייתית לתלמידים

bottom of page