top of page

מתכוננים ליום הכיפורים

תלמידי בית הספר יצאו לפעילות לקראת יום הכיפורים בבית הכנסת "אלגריבה" בעיר אופקים. בית הכנסת הוא העתק של בית הכנסת העתיק בעיר ג'רבה שבתוניס. התלמידים שמעו סיפורים על סליחות, כתבו פתקים עם בקשות וסליחות.

bottom of page