top of page

מתכוננים לשנת תשע"ט

צוות בית הספר עבד במשך כל הקיץ כדי להכין את עצמו ואת בית הספר לפתיחת שנת הלימודים. הצוות החינוכי עבר השתלמות בת 30 שעות בעזרה ראשונה, כלל צוות בית הספר השתלם במגוון דרכים ליצירת מוטיבציה, שיח חינוכי בשליטה עצמית, סדנא בנושא איכות חיים והפעלת תכניות O.D.T שהכין במהלך הקיץ המורה אוריאל.

בית הספר עבר מתיחת פנים: קירות השכבה הבוגרת התמלאו בלוחות על המצאות הישראליות, הכנה לחיים עצמאיים ולמידה משמעותית. האולם בשכבה הבוגרת מוזג, הוקם בבית הספר בית גידול לפרפרים שאותו יפעילו המורים ערן ויחיאל.

bottom of page