top of page

הוקרה מהנהלת בית אקשטיין

הנהלת בית אקשטיין הביעה את הערכתה לצוות בית הספר על המסירות וההתמדה בעבודה בימי המתיחות הביטחונית שעברנו במהלך הקיץ. קייטנת בית הספר עבדה באופן רציף לכל אורך חופשת הקיץ בתוכנית מיוחדת שכללה למידה חווייתית וימי כיף.

bottom of page