top of page

סודות מהמטבח

בבית הספר מתקיים חוג אפייה. בימי שישי מכינים התלמידים חלות ומאכלים לכבוד השבת. התלמידים משתתפים בכל תהליך האפייה מניפוי הקמח, הכנת הבצק ועד שלב האפייה.

פעמיים בשבוע בזמן החוגים מגיעות כיתות מהשכבה הצעירה למטבח ושם הם מכינים ביחד סוגים שונים של מאפים: וופל בלגי, עוגות שונות ועוד. החוג מאפשר לתלמידים להתנסות בחוויה לימודית מהנה ותוך כדי מאפשר להציף נושאים כמו עצמאות, שמירה על הגיינה ועוד. את החוג מעבירה הגב' ורד ציפורה.

bottom of page