top of page

קיצור יום הלימודים ב-18.6

להורים שלום,

כפי שמקובל בכל שנה, ועל מנת לאפשר את הגעתם למסיבת הסיום גם בשנה זו, נחגוג את סיום השנה במסיבה שתתקיים ביום שני, בתאריך 18.6.2018, בשעה .17.30

על מנת לאפשר את הגעתם של התלמידים הביתה , בשעה סבירה וחזרתם

למסיבה, יסתיים יום הלמודים, ביום שני, בתאריך 18.6.18, בשעה 14.00

אנא היערכו לקלוט את התלמידים בהגיעם הביתה.

בית הספר, ידאג לקיים את כל התאומים מול כל הרשויות וההסעות.

  • מסבת הסיום מיועדת לתלמידי שכבת הביניים והשכבה הבוגרת.

  • הורים הנזקקים לעזרה בהתניידות ביום זה, אנא צרו קשר עם מחנך/ת הכתה

בברכה

פז וסולי

מנהל בית הספר

bottom of page