top of page

חידון השפה העברית

בבית הספר מתקיים זאת השנה השנייה ברציפות חידון בית ספרי בתחום השפה העברית. התלמידים לומדים לכל אורך השנה תכנים בתחום השפה: הפכים, מילים נרדפות, ביטויים, ניבים ומילים קשות. בסוף כל תחום למידה התלמידים נבחנים ובסוף השנה מתקיים חידון לתלמידים המצטיינים בכל כיתה. החידון והלמידה מתחלקת לשתי רמות כדי לאפשר למגוון רחב של כיתות ותלמידים לקחת חלק בפרויקט.

החידון מתקיים בהשתתפות הן של המתמודדים השונים והן של החברים לכיתה שמשתתפים במשימות הכיתתיות. את הפרויקט מובילות המורות חני אבינועם ונופית בסיס.

bottom of page