top of page

פסטיבל מדרום

במסגרת פסטיבל מדרום, פסטיבל אומנות רב תחומי שמתקיים פעם בשנה בעיר אופקים. הציגה המאיירת קרן כץ, עבודות בהשראת סיפורים שסיפרו תלמידים מבית הספר.

בית הספר נדרש לחפש תלמידים עם סיפורים מעוררי השראה בנושא "פריצת גבולות והתמודדות עם קושי" תלמידים רלוונטיים אותרו על ידי התרפיסטיות במפגשים אישיים וקבוצתיים. הסיפורים עברו עיבוד ולאחר מכן נערכו מפגשים בין התלמידים לאמנית אשר כתבה את חוויותיה מכל אחד מהמפגשים וייצרה מאותם סיפורים איורים בטכניקה של חיתוכי נייר. המייצג הוצג בערב הפתיחה של הפסטיבל.

את הפרויקט הובילו המחנכת אודליה

ויונית העובדת הסוציאלית של בית הספר.

bottom of page