top of page

יום הזיכרון לשואה ולגבורה


תלמידי בית הספר השתתפו בטקסי יום השואה והגבורה בבית הספר.

תלמידי השכבה הבוגרת השתתפו בטקס שארגנו תלמידי המשלחת הבית ספרית לפולין, ששיתפו בחוויות מהמסע. מ' סיפר על עדותו של משה הופמן שסיפר כיצד משפחתו ניצלה בעזרת פולנים שהסתירו אותם בעליית הגג. ר' סיפר על האנדרטה של יאנוש קורצ'ק ועל מורשתו. בנות המשלחת קראו קטעים אישיים מהמסע וביצעו את השיר ל"ראות את האור". בסוף הטקס התקיים דיון בהובלת פז, מנהל בית הספר על זיכרון השואה במדינה.

תלמידי השכבה הצעירה ציינו את יום הזיכרון בטקס משלהם בהובלת הכיתה של סיתוונית. התלמידים שרו וסיפרו סיפורים של ילדים בני גילם.

 

bottom of page