top of page

זרקור לבית הקפה

בבית ספרנו פועל פרוייקט ייחודי של בית קפה לתלמידים ולצוות.

BeCoffee בית אקשטיין אופקים, הינו פרוייקט תעסוקתי המיועד לתלמידי השכבה הבוגרת כהכנה לעולם התעסוקה. את הפרויקט מלוות אפרת, מחנכת כיתה ט', רווית, הטרפיסטית ויונית העובדת הסוציאלית של בית הספר.

שאר תלמידי בית הספר נהנים אחת לשבועיים מחוויית פנאי חברתית התורמת להווי הבית ספרי, להעצמת תחושת השייכות לבית הספר והשותפות בו.

כמו-כן תכנים רבים העולים מפרוייקט זה מדוברים ונלמדים בכיתות.

במסגרת הפרוייקט יוצאים התלמידים לימי מכירה בעיר אופקים ומסייעים לצוות בית הספר לארח משלחות ומבקרים.

bottom of page