top of page

פורים 2018

תלמידי בית הספר חגגו את חג הפורים בשבוע של פעילויות חווייתיות ובהן יום הפוך שבו התלמידים הפכו למורים, מנהלי שכבות ולמנהל בית הספר. יום אימה שבו עברו מסלול הרפתקני ומפחיד. יום ספורטיבי שבו התלמידים התחרו נגד המורים במגוון משחקים. ביום נוסף הגיעו לשמח את התלמידים חיילים ומפקדים מבסיס אורים, בסיס שבו מתנדבים תלמידים מבית הספר במשך כל השנה בתמורה איפרו התלמידים והצוות את המפקדים והחיילים.

ביום פורים עצמו השתתפו התלמידים בחידון הכירות עם מורי בית הספר, תחרות תחפושות וארוחת צהריים מפנקת.

bottom of page