top of page

נעים להכיר - עו"ס בית הספר

לכבוד יום העובדים הסוציאליים החליטו בבית אקשטיין לעלות כתבת הכירות עם יונית אוחנה עו"סית בית הספר שלנו, ב-4 השנים האחרונות. אז כדי שגם אתם תכירו אותה החלטנו לעלות אותה גם פה.

"האתגר הכי גדול שמפעם בי בתפקיד בכל יום הוא לאתר עוד ועוד פרויקטים והזדמנויות שיתנו כלים לתלמיד ויחזקו אותו, בעיקר לקראת סיום לימודיו." על קצה המזלג נספר לכם כי יונית אחראית על ליווי התלמידים והמשפחות, מסייעת להם בכל הנוגע למיצוי זכויותיהם, אחראית על קשר רציף עם גורמי הרווחה וגורמים חיצוניים אחרים כמו לשכת גיוס ומח' פסיכאטריות, לוקחת חלק בוועדות מקצועיות ומלווה פרוייקטים שונים. "בית הספר שלנו הוא מעל הכל משפחה, עם צוות איכפתי הרואה את התלמידים כילדיו שלו. זו המשפחה שאליה התקבלתי. אני מקבלת בכל העת לגיטמציה למעוף, ליצרתיות ולעשייה ממנהל ביה"ס ומנהלות השכבה, שמבינים את חשיבות העבודה והנוכחות של עובד סוציאלי בבית הספר."

bottom of page