top of page

ט"ו בשבט הגיע

תלמידי בית הספר חגגו את ט"ו בשבט בפעילות אינטראקטיבית ובהכנת אדניות לצמחים בצמיגי כלי רכב.

תלמידי בית הספר בשתתפו בתחרות סלולרית שארגנה המורה ציון. כל כיתה קיבלה משימות הקשורות לחג והייתה צריכה להצטלם עם שלל עצים וחפצים.

בט"ו בשבט עמו הכינה כל כיתה אדנית מיוחדת עשויה מצמיג רכב ולאחר מכן נשתלו באדניות צמחים מגוונים בעזרתם של חיילי בסיס פיקוד העורף אורים, שמלווים את בית הספר לכל אורך השנה.

bottom of page