top of page

שיתוף פעולה עם משטרת ישראל

בבית הספר מתנדבים שני צוערים מקורס קצינים של משטרת ישראל. במסגרת ההתנדבות העבירו הצוערים הרצאה על הסכנות בשימוש בסמים ובאלכוהול. חגגו יחד עם התלמידים את חג החנוכה וארגנו לתלמידים פעילות ותצוגה משטרתית, שכללה: תצוגה של כלב משטרתי בפעולה, תצוגת נשקים ועזרים לפיזור הפגנות ותצוגת תכלית של חבלן משטרתי.

bottom of page