תכנית ההפעלה של בית הספר בחנוכה


בחג החנוכה בית הספר יפעל בין השעות 8:00-13:00

במסגרת תכנית ההפעלה, בימים:

יום חמישי 12\14

יום שישי 12\15 בית הספר לא יפעל

יום ראשון 12\17

יום שני 12\18

יום שלישי 12\19

יום רביעי 12\20

חזרה ללימודים ביום חמישי 12\21

חג אורים שמח