top of page

התנדבות בגן חינוך מיוחד

במסגרת פרויקט ייחודי של בית הספר יוצאים תלמידים, פעם בשבועיים, לגן ילדים של החינוך המיוחד, בעיר אופקים. במסגרת הפרויקט התלמידים המשתתפים עוברים הכשרה באומנות ובקרמיקה, התלמידים מדריכים ומחנכים את ילדי הגן בתבונה ובחום אנושי יוצא מגדר הרגיל.

השבוע עמלו התלמידים מהכיתה של טלי על הכנת חצר משחקים אקולוגית ויפיפיה העשויה מצמיגי מכוניות שבתוכם נשתלו צמחים.

bottom of page