top of page

אחרי לבסיס אורים

תלמידי השכבה הבוגרת מתנדבים זו השנה השלישית הרציפות בבסיס פיקוד העורף "אורים", במסגרתו משולבים התלמידים במגוון מחלקות ועוזרים לחיילי הבסיס להתכונן לתרחישי חירום ושגרה.

שילוב זה מאפשר לתלמידים הכירות עם צה"ל, בהיבטים שונים: מפקד – פקודים, סדר יום בצה"ל, חשיפה לעבודה עם ציוד צבאי, הכרת חשיבות ההתמדה, אחריות, עבודה בצוות, עמידה בתנאי לחץ ועוד.

הפרויקט מותאם הן לתלמידים אשר מועמדים לשירות צבאי מלא וזו היא להם חשיפה ראשונה של המערכת הצבאית על המורכבות שלה, והן לתלמידים אשר מסיבות שונות לא יתגייסו לצבא וזו להם הזדמנות חד פעמית להשתלב בתוך המערכת הצבאית ולקחת חלק בדבר כל כך חשוב ומרכזי בחוויה של כל ישראלי.

למידע נוסף על אפשרויות השילוב בצבא או במסגרות נוספות, ניתן לפנות לגב' יונית אוחנה, העובדת הסוציאלית של בית הספר.

bottom of page