top of page

קורס עזרה ראשונה

תלמידים מהשכבה הבוגרת בבית הספר השתתפו בקורס עזרה ראשונה שהתקיים בפעם הראשונה בבית הספר.

הקורס התקיים במשך יומים, בהיקף של 10 שעות. הקורס כלל לימודים עיוניים, התנסות מעשית ומבחן.

התלמידים למדו להעניק עזרה ראשונה במקרים של אובדן הכרה, חנק ושטפי דם.

bottom of page