top of page

חוות בולטין

החל מהשנה יוצאות שתי כיתות מבית הספר, פעם בשבוע, להתנדב במקלט לחיות בר שנמצא בחוות בולוטין, לחווה מגיעים בעלי חיים שונים שניצלו מציד, גורים שננטשו על ידי האמהות שלהם, פליטים של גני חיות, חיות בר פצועות שנמצאו בשטח ועוד. במקביל עובדים התלמידים במשק החקלאי של החווה שבה לצד גידולים מקומיים מגוון פירות אקזוטיים.

החווה הוקמה ע"י דן דן בולוטין, ביולוג ומדריך טיולים מפורסם, שהחליף את מסעותיו ברחבי העולם בטיפול בחיות שחוסות במקלט שהקים עם משפחתו לבעלי חיים נדירים, פצועים או בסכנת הכחדה.

bottom of page