top of page

שיתוף פעולה עם בית הספר אשל הנשיא

תלמידי השכבה הבוגרת יקיימו זו השנה השנייה ברציפות פעילויות התנדבות משותפות עם תלמידים בני גילם מכפר הנוער החקלאי "אשל הנשיא". במסגרת שיתוף הפעולה התלמידים יעשו ביקורים הדדיים בבתי הספר, יתנדבו יחדיו במשק החקלאי - בדיר, בלול תרנגולות החופש, בחממות המחקר ובנוי, יתנדבו יחד בבתי זקנים ובבתי חולים, ויתרימו כספים למען ילדים חולים, כמו כן, התלמידים יצרו ביחד תכנית רדיו משותפת.

מצורף מכתב תודה מהגב' יפעת כהנא, ממחנכת הכיתה המקבילה בבית הספר אשל הנשיא.

bottom of page