top of page

מסע לפולין

מדי שנה יוצאים תלמידים נבחרים מבית הספר למסע בין שבוע ימים בפולין.

התלמידים שנבחרים לצאת למסע עוברים תהליך הכנה של מספר חודשים בו הם לומדים על שואת העם היהודי ומקבלים הכנה רגשית בליווי תרפיסטית לקראת יציאה למסע מורכב זה.

במהלך השהות בפולין מבקרים במחנות ההשמדה אושוויץ ובירקנאו, ובשרידיו של גטו וורשה.

המשלחת הבית ספרית יוצאת כחלק ממשלחת של כלל מסגרות "בית אקשטיין".

bottom of page