top of page

1.9.22 התחלנו !

פתיחת שנת הלימודים תשפ״ג בבית אקשטיין אופקים


את פני התלמידים קיבלו צוות ומנהלת בית הספר בליווי אישי לכיתות תוך כדי שהם אומרים שלום ומקבלים דבר מתיקה מבחור מקסים על קביים בחליפה מגניבה עם מוזיקה ברקע!

-התקיימו פעילויות כיתתיות עם צוותי החינוך,

-מפגשי שכבה עם הרכזים המופלאים שלנו- יאיר, ערן ויחיאל

-פעילויות הכרות בין התלמידים לצוות החינוכי

- סיבוב בשטח בית הספר להכרת הסביבה הלימודית


שתהיה לנו שנה מוצלחת

בית אקשטיין אופקיםbottom of page