top of page

תרומה לקהילה בקייטנה שלנו

במסגרת קייטנת הקיץ שלנו- התלמידים הכינו עוגיות עבור החיילים. העוגיות נשלחו ל״פינה של שדרות״. פינה חמה ומיוחדת!

תודה


bottom of page