top of page

תערוכת צילומי טבע 2022

תערוכת צילומי טבע פורח של ארץ ישראל


את הצילומים הצבעוניים הללו צלמה התלמידה מהכיתה של מיכל וליאת. לאורך תקופה התלמידה מצלמת ושומרת צילומי טבע. אנו משתפים אתכם ביופי שהיא מצליחה לתפוס במצלמה שלה


הצילומים נעשו באיזור המרכז והצפון תוך כדי זמן פנאי של התלמידה בסופי שבוע


bottom of page