top of page

תיכון הרב תחומי מגיע לבקר אצלנו

שיתוף פעולה של בתי ספר באופקים

הרב תחומי ובית אקשטיין


כחלק ממקצוע השל"ח הפועל בביה"ס נערך שיתוף פעולה בין ביה"ס הרב תחומי באופקים לבין בית ספרנו


נערכה פעילות בנושא חלל שבתחילתה נערכה היכרות עם התלמידים משני בתי הספר

תלמידי הרב תחומי הקרינו מצגת העוסקת בחלל שבה הסבירו על אסטרונאוטים, כוכבי לכת, על ההתנהלות בחלל והשמיעו הקלטה שלהם שמסבירה על מיקומם של כוכבי הלכת בחלל


לבסוף נערכה פעילות אומנותית שבה התלמידים יצרו דגמי כוכבי לכת.


תודה לצוותי הכיתות של אור, מדליין, שירן ,סתוונית ורחלי


תודה לצוות של״ח- יובל לוגסי מנחה קבוצות מורים של של״ח ואוריאל בו ברוך המורה שלנו למקצוע זה


bottom of page