top of page

שיעור של"ח- סיור עירוני

תלמידי ביה"ס יצאו לסיור עירוני בעיר נתיבות ובו נפגשו עם התרבויות השונות יהדות מרוקו, ג'רבה, יהדות אתיופיה ולמדו על העיר נתיבות וההתיישבות בנגב לבסוף סיכמנו את היום בארוחה דשנה שבה התלמידים תפעלו את ההכנה, עריכת השולחנות וכו'. בעקבות יום זה נחשפו התלמידים ליכולות שקיימות בהם והוסיפו עוד אבן דרך בחייהם.

bottom of page