top of page

שיעור ספורט עם בלה

היום יצאה לקראתנו שמש נעימה והתלמידים יצאו לשיעור ספורט במגרש בית הספר עם בלה בן משה.


למה טוב לנו לבמי פעילות גופנית?


מרימה את מצב הרוח ועושה אותנו שמחים


משפרת את יכולות הלמידה והקואורדינציה


מחזקת את הביטחון העצמי


תורמת לפעילות המוחית


משפרת אותנו מבחינה מנטלית


מזרזת את זרימת החמצן לתאים בגוף


חיזוק "האני" שלכם


———


לפניכם התמונות של התלמידים בשיעור ספורט
bottom of page