top of page

שיעור מדעים עם אסף יוגב

שיעור מדעים עם אסף יוגב 🥇


שיעור אנרגיית חום וניצול קרינת השמש לבעירה


הניסוי נערך בחצר בית הספר

נבדקה השפעת צבע הדף בעקבות רעיון של תלמיד . נבדקו משטחים לבנים לעומת שחורים


תוצאות הניסוי- משטח שחור נשרף יותר בקלות


bottom of page